دانلود رایگان


دانلود کارآموزی شیمی کاربردی، کارخانه ماکارونی زرین گل .. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود کارآموزی شیمی کاربردی، کارخانه ماکارونی زرین گل .. کارآموزی شیمی کاربردی -کارخانه ماکارونی زرین گل
موضوع : از گندم تا ماکارونی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 140


فهرست
فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ..... 1
تاریخچه ..... 2
خط مشی کیفیت ..... 3
سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل ..... 4
کنترل فرآیند ..... 5
فصل 2 : تاریخچه گندم ..... 6
1-2 . تاریخچه گندم ..... 7
2-2 . گیاه شناسی گندم ..... 8
3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم ..... 9
4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی ..... 10
1-4-2 . گندم قرمز بهاره ..... 10
2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز ..... 10
3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه ..... 10
4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه ..... 10
5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) ..... 10
6-4-2 . گندم مخلوط ..... 10
5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم ..... 11
1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم ..... 11
2-5-2 . وزن دانه ..... 11
3-5-2 . اندازه و شکل دانه ..... 11
4-5-2 . سختی دانه ..... 11
5-5-2 . زجاجیت ..... 11
6-5-2 . رنگ ..... 12
7-5-2 . دانه های سیب دیده ..... 12
8-5-2 . ناخالصی ها ..... 13
6-2 . بیماری های گندم ..... 14
1-6-2 . زنگ گندم ..... 14
2-6-2 . فوزاریوم گندم ..... 14
3-6-2 . سیاهک ..... 14
4-6-2 . ناخنک ..... 14
5-6-2 . نماتد گندم ..... 14
7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم ..... 15
1-7-2 . رطوبت ..... 15
2-7-2 . مقدار پروتئین ..... 15
3-7-2 . کیفیت پروتئین ..... 16
4-7-2 . اسیدیته چربی ..... 16
8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم .....17
1-8-2 . کربوهیدرات ها ..... 17
2-8-2 . گلوتن ..... 20
3-8-2 . چربی ها ..... 21
4-8-2 . پنتوزان ها ...... 22
5-8-2 . سایر قندها ..... 23
6-8-2 . آنزیم های گندم ..... 23
7-8-2 . مواد معدنی گندم ..... 24
8-8-2 . ارزیابی حسی گندم ..... 24
9-2 . نگه داری گندم ..... 28
1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم ..... 28
10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی ..... 30
1-10-2 . آزمون نمونه ها ..... 30
فصل 3 : آسياب كردن ..... 32
مقدمه ..... 33
1-3 . مواد اوليه خام ..... 33
2-3 . مراحل تهيه ..... 33
3-3 . مراحل مختلف ..... 34
4-3 . شستشوي گندم ..... 36
5-3 .تميز كردن به روش خشك ..... 36
6-3 . الك جدا كننده ..... 37
7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز ..... 37
8-3 . آسپيراتور .... 38
9-3 . پوست گيري .... 38
10-3 . آهن گير .... 38
11-3 . شن گير ..... 39
12-3 . سيكلون ها ..... 39
13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم ..... 40
14-3 . مواد افزودنی به آرد ..... 40
15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن ها .... 41
16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات ..... 44
فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی ..... 45
مقدمه ..... 46
1-4 . مواد اولیه ماکارونی ..... 48
1-1-4 . سمولینا ..... 48
2-1-4 . آب ..... 49
3-1-4 . تخم مرغ ..... 50
4-1-4 . مواد افزودنی مجاز ..... 51
5-1-4 . نمک ..... 51
6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید ..... 51
7-1-4 . منو و دی گلیسرید ..... 52
8-1-4 . بتا کاروتن ..... 52
9-1-4 . ویتامین C ..... 52
10-1-4 . ویتامین های گروه B ..... 52
2-4 . فرآیند تولید ماکارونی ..... 53
1-2-4 . روش غیر پیوسته ..... 53
2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر ..... 53
3-2-4 . ورز دادن خمیر ..... 55
4-2-4 . دستگاه رشته ساز ..... 56
5-2-4 . قالب های ماکارونی ..... 57
تمیز کردن قالب ها و پرس ها ..... 59
6-2-4 . خشک کردن ماکارونی ..... 59
1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی ..... 59
2-6-2-4 . سیستم گرمایش ..... 60
3-6-2-4 . فن ها ..... 60
4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت ..... 60
3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی ..... 61
1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی ..... 62
2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن ..... 63
4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی ..... 65
5-4 . ویژگی های ماکارونی ..... 65
6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی ..... 65
7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی ..... 67
1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ..... 67
2-7-4 . کنترل PH ..... 68
3-7-4 . نشاسته در آب پخت ..... 68
4-7-4 . آزمون قوام رشته ها ..... 68
5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش ..... 69
6-7-4 . وجود لک ..... 69
7-7-4 . رنگ ..... 69
8-7-4 . سایر آزمون ها ..... 70
9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی ..... 70

فصل 5 : پروسه تولید ..... 72
توزين غلات ..... 73
تخليه گندم ..... 73
انتقال و حمل غله ..... 73
معايب سيلوهاي فلزي ..... 74
سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي ..... 74
سيلوهاي فلزي ..... 74
پروسه توليد آرد ..... 75
عمليات بوجاري و تميز كردن گندم ..... 75
گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها ..... 76
ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها ..... 76
بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها ..... 77
دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها ..... 79
عملکرد دستگاههای شن گیر ..... 80
متد کار ..... 81
عملکرد دستگاه پوست گیر ..... 82
عملیات آسیاب گندم ..... 82
الک کروپ ..... 83
والس ..... 83
فیلتراسیون ..... 84
سیستم قسمت الکترونیک فیلتر ..... 84
اختلاط آرد ..... 84
خلاصه پروسه تولید آرد ..... 85
پوستگیر"بوجاری" والس ..... 85
مواد اولیه ماکارونی ..... 87
سمولینا ..... 87
ویژگی های گندم دیوروم ..... 88
خط تولید ..... 88
انبار آرد ..... 89
اضافه کردن گلوتن ..... 86
اکسترودر ..... 89
قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها ..... 92
گرمخانه ..... 93
خشک کردن ماکارونی های فرمی ..... 94
آزمون های کنترل کیفی ..... 95
عوامل موثر در کیفیت ..... 96
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه ..... 96
الک کردن آرد ..... 96
اندازه ذرات آرد ..... 97
آزمون کمیت و کیفیت گلوتن ..... 94
آزمون تعیین گلوتن مرطوب ..... 97
آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک ..... 98
آزمون رطوبت ..... 98
آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید ..... 98
آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی ..... 98
آزمون پخت ..... 99
فصل 6 : آزمایش ها ..... 100
آزمایش اول ..... 101
آزمایش دوم ..... 104
آزمایش سوم ..... 106
آزمایش چهارم ..... 107
آزمایش پنجم ..... 109
آزمایش ششم ..... 110
روش اسپکتروفتومتری آهن ..... 114
فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز ..... 125
عمل پختن و آزاد شدن دی اکسید کربن ..... 126
منوساکاریدها ..... 127
الیگوساکاریدها ..... 128
پلی ساکاریدها ..... 128
نشاسته ..... 129
گلیکوژن .....129
سلولز ..... 129
فصل 8 : MSDS
پتاسیم تیو سیانات ..... 131
پراکسید هیدروژن .... 132
اسيد کلريدريک ..... 134


کارآموزی


شیمی


کاربردی


کارخانه


ماکارونی


زرین گل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی ...

گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل دسته: فنی و مهندسی

دانلود گزارش کارآموزی شبدبز زرین | QYAE

دانلود گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل ...

دانلود گزارش کارآموزی 1

دانلود گزارش کارآموزی 1,دانلود ... شیمی کاربردی کارخانه ... کارخانه ماکارونی زرین گل .

آسیاب مواد خام 3 8٪ d1٪ 85 7 5 - pailsek.eu

دانلود پایان ... دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی ... کارخانه ماکارونی زرین گل ...

گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ

گزارش کارآموزی مراحل حسابداری گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ; خرید فایل( پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان ( گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ) 6 .

گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل

- گزارش کاراموزی کارخانه ماکارونی زرین گل رشته شیمی کاربردی - دانلود 2016 مقاله—پروژه ... 4-2 طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی 10 .... 55 تحلیل های علمی تولید گندم در ایران و جهان (اقتصاد گندم ایران ) مقدمه تا کنون کتابها، .

پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان

پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 ...

گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ

گزارش کارآموزی مراحل حسابداری گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ; خرید فایل( پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان ( گزارش کارآموزی کارخانه لاستیک کهرنگ) 6 .

گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی

... کارخانه ماکارونی شیمی ... گل و گیاه و ... شیمی کاربردی,دانلود کارآموزی ...

دانلود گزارش کارآموزی 1

دانلود گزارش کارآموزی 1,دانلود ... شیمی کاربردی کارخانه ... کارخانه ماکارونی زرین گل .

دانلود گزارش کارآموزی شبدبز زرین | QYAE

دانلود گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل ...

پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان

پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان .

نقشه بخش های شهرستان زرین دشت | QYAE

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل ... دانلود گزارش کارآموزی ...

تحقیق در مورد محاسبه بار گرمایی ،‌تهویه 14ص با فرمت ورد

سیر فلسفه در قرون وسطی 21 ص

مقاله درباره: آلودگي هوا و آثار زيانبار آن بر سلامت انسان

تحقیق در مورد نقش شورای صنفی

تحقیق درباره آموزش گام به گام بسکتبال 37 ص

دانلود پاورپوینت وجود خدا

پاورپوینت سمينار درس آفت درختان ميوه

دانلود مقاله B115 عبرتهایی از قیام امام حسین

پاورپوینت درباره اموزش موثر

تحقیق در مورد وحی